O spolku

BrauNOW je spolek založený v roce 2020, který vzniknul ze zájmu o veřejný prostor města. Cílem spolku je zejména:

 • zlepšení a oživení kulturního dění v Broumově
 • upozorňovat na aktuální problémy v oblasti kultury, především v rámci současného umění, architektury a designu, a to i s odkazem na historické souvislosti
 • budování a prohlubování všeobecného povědomí o současném umění a architektuře
 • podpora mladých, talentovaných umělců, architektů a designérů
 • prezentace a vlastní činnost v oblasti současného umění, především art media, architektura, design, volné umění)
 • pořádání výstav, přednášek, seminářů, workshopů a jiných programů v oblasti současného umění
 • realizace site-specific projektů, intervence do veřejného prostoru města
 • vytvoření a správa virtuálního internetového prostoru jako informačního média zaměřeného na architekturu, umění, design a jejich kritické zhodnocení
 • publikační činnost v oblasti umění a kultury
 • odborná badatelská, poradenská a konzultační činnost
 • spolupráce s českými i zahraničními organizacemi odborného zaměření, síťováníNaše projekty

SCHAUFENSTER

Kultivujeme výlohy prázdných obchodů v centru města pomocí celoplošných polepů s edukačními grafickými motivy s tematikou historie regionu. Polepy zároveň obsahují kontaktní informace pro potenciální zájemce o pronájem a pozadí motivů nastiňuje podobu vnitřních prostor obchodů.

VIZUALIZACE

Pro broumovskou stavební komisi jsme pomocí jednoduchých grafických skic připomínkovali návrhy vzniku nových i rekonstrukce starých parkovacích ploch. Snažili jsme se při zachování stávajícího počtu parkovacích míst minimalizovat asfaltové plochy, přidat ochlazující prvky (tráva, stromy) a myslet na chodce. U městského úřadu (bývalá Schrollova vila) jsme také kladli důraz na historickou podobu místa. Hlavní komunikaci jsme oddělili od parkoviště odpočinkovou pěší zónou s alejí stromů, lavičkami a prostorem pro umění.

BRAUNAUER LÄNDCHEN
– připravujeme

Broumovsko je unikátní krajinou nejen díky svým památkám a přírodě. Má také jedinečnou historicko geografickou polohu. Původní obyvatelé sudetští Němci láskyplně nazývali Broumovsko jako Braunauer Ländchen, což znamená v překladu Broumovská zemička. Za hradbou Broumovských stěn žili Češi a za dnešní polskou hranicí se rozkládalo Prusko. Výběžek tak vytvářel národnostní ostrůvek se svébytnou kulturou. Projekt "Broumovská zemička" se snaží kretivní formou přenést tyto skutečnosti do současných podmínek a podpořit tak místní patriotismus.

BÄNKE – připravujeme

Pojekt Bänke (lavičky) uvádí umělecké akce typu "happening" v obecnou praxi. Principem je veřejná výzva na vytvoření akční skupiny lidí, kteří společnými silami dopraví materiál pro stavbu lavičky v krajině na vybrané místo. Zde následně skupina lavičku postaví a zdárnou snahu oslaví. Takto iniciované akce mají za cíl mapovat místa na Broumovsku s geniem loci a zároveň působit komunitně ve vztahu ke krajině.

poHOFte si – připravujeme

Jednodenní akce, která zpřístupní vybrané uzavřené části, vnitrobloky a dvorky v historickém centrum města veřejnosti. Kontaktujeme majitele domů a obyvatele. Vysvětlíme účel projektu. Tam, kde se setkáme s případným zájmem přichystáme ve vybraném zpřístupněném prostoru občerstvení, informace o historii místa, site-specific instalaci nebo aktivity pro rodiny s dětmi.

ČLENOVÉ SPOLKU

Michal Čepelka
předseda spolku

Žaneta Vávrová
místopředsedkyně spolku

Lukáš Kozák
člen spolku

logo_black

BrauNOW, z. s.
IČO: 09396799
Družstevní 40, 550 01 Broumov
tel.: +420 601 573 342
mail: braunow@email.cz

© BrauNOW 2021 / all rights reserved